XETR : INSTRUMENT_EVENT VUSC

Datum: 26. Mär 2020

XETR : INSTRUMENT_EVENT VUSC

DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 26.03.2020;Das Instrument VUSC IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 26.03.2020
The instrument VUSC IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD ETF has its ex-dividend/interest day on 26.03.2020